Domov

Mini slovarček

Backbone (hrbtenica omrežja) - zmogljiva povezava, naprimer med večjimi kraji ali državami
Cybercafe - lokal oziroma prostor, kjer so računalniki povezani v internet in poleg pijače in/ali hrane omogočajo dostop do interneta
DSL (Digital Subscriber Line) - hitra povezava preko običajnih telefonskih linij
DNS (Domain Name System) - računalniki za povezavo z drugimi računalniki uporabljajo IP številke, imenski strežniki služijo pretvorbi ljudem razumljivih imen v IP številke (in obratno), naprimer strežnik www.arnes.si se oglaša na IP številki 193.2.1.87
FTTH (Fiber to the home) - optična povezava do gospodinjstev
IP (Internet Protocol) - protokol prenosa podatkov med računalniki preko omrežja internet
IP številka - številka, ki jo ima vsaka naprava, povezana v globalni internet, podobno kot telefonska številka v telefonskem omrežju
ISP (Internet Service Provider) - ponudnik internetnih storitev
POP3 (Post Office Protocol) - protokol, ki omogoča prenos sporočil s poštnih strežnikov
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokol, ki se uporablja za pošiljanje sporočil med poštnimi strežniki
PPP (Point to Point Protocol) - protokol, ki se dandanes uporablja za prenos podatkov med dvema točkama, naprimer med domačim računalnikom in ponudnikom dostopa na internet


Domov


Copyright © 2001 eSlovenija.net