Domov - Abecedni seznam

ARNES
Tehnološki park 18, p.p. 7
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 479 88 00
Faks: (01) 479 88 99
WWW: http://www.arnes.si
E-pošta: info@arnes.si

Omrežje ARNES povezuje slovenske raziskovalne, izobraževalne in kulturne organizacije med seboj in s sorodnimi institucijami po celem svetu. V omrežje ARNES je povezanih več kot 1000 slovenskih organizacij, storitve Arnesa pa na tak način uporablja blizu 200.000 ljudi. Mednarodna povezljivost z izobraževalnimi in raziskovalnimi omrežji drugih držav je zagotovljena preko več desetgigabitnega omrežja GÉANT2, ki ga sofinancira Evropska komisija.

Vstopna številka za klicni dostop je (0889) 32 330 . Podporo uporabnikom nudijo preko naslova helpdesk@arnes.si oziroma telefonske številke (01) 4798800 vsak delovni dan med 8 in 17 uro. Imena poštnih strežnikov so: SMTP - mail.arnes.si, POP3 - pop3.arnes.si, IMAP - imap.arnes.si, elektronski naslovi so oblike ime.priimek@guest.arnes.si .

ARNES tudi upravlja vrhnji imenski strežnik za slovensko državno domeno .si . V okviru javnega zavoda ARNES deluje tudi varnostni center SI-CERT, ki koordinira in obvešča upravnike omrežij o morebitnih vdorih, varnostnih napakah v programski opremi in skrbi za obveščanje tujih tovrstnih organizacij.


Domov - Abecedni seznam


Copyright © 2001 eSlovenija.net